Fundacja Pora na Seniora

ul. Oławska 44, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel.: 601 354 453
adres korespondencyjny:
ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław
email: fundacja@poranaseniora.wroclaw.pl
www.poranaseniora.wroclaw.pl
NIP: 912-187-778-24
REGON: 361995150
KRS: 0000566113